top of page

Психологічне маніпулювання це

Психологічне маніпулювання - це комплекс впливов та технік, які використовуються з метою маніпулювання свідомістю, почуттями, думками та поведінкою іншої людини. Це практика, за допомогою якої одна особа намагається отримати контроль над іншою, використовуючи психологічні прийоми та стратегії, що властиві людській поведінці і сприяють зміні думок, уявлень та реакцій цілевої аудиторії.


Психологічне маніпулювання може бути використане як з розумінням та наміром керувати поведінкою для досягнення загальної переваги або маніпулювати вигодою на шкоду інших, так і невідомими способами в практиках маніпуляції. Такі впливи можуть бути використані в різних сферах життя, включаючи сімейні відносини, соціальне середовище і професійне оточення.


Важливо розуміти, що психологічне маніпулювання має негативний вплив на психічний стан та самопочуття особи, яку стосується. Воно порушує принципи вільного вибору, взаємоповаги та довіри. Результатом можуть бути емоційні травми, втрата автономії, нездатність приймати самостійні рішення та негативні зміни в міжособистісних відносинах.


Уникнення психологічного маніпулювання передбачає розвиток свідомості та вміння розпізнавати маніпулятивні прийоми, які використовуються проти нас. Важливо набувати знання про основні способи маніпулювання та виявляти їх на ранніх етапах. Активна комунікація, встановлення меж, самоаналіз та збереження власного психічного здоров'я є важливими факторами в запобіганні психологічного маніпулювання.


Відомі види психологічного маніпулювання включають газлайтинг, емоційний шантаж, маніпуляцію інформацією, соціальне вилучення та інші.


Залучення особистих емоцій є одним з найпоширеніших прийомів психологічного маніпулювання. Це може включати експлуатацію гіперсимпатії, виклик вини або страху, чи змагання за схвалення та покарання. Шантаж може бути використаний для переконання людини зробити певні дії або прихилитися до чиїхось бажань.


Маніпулювання інформацією - це інший поширений прийом, при якому маніпулятор намагається керувати думками та переконаннями іншої особи, шляхом приховування або спотворення фактів, надмірного наголошення певних сторін або навіть вигадування історій.


Газлайтинг - це форма психологічного маніпулювання, при якому маніпулятор систематично викликає сумніви в сприйнятті реальності цільовою особою. Це може бути зроблено шляхом заперечення або зміни фактів, підриву довіри до власної пам'яті та сприйняття, або навіть створення ілюзій та химерних ситуацій.


Соціальне вилучення - це стратегія, за якою маніпулятор намагається ізолювати та відокремити особу від її родини, друзів та соціального середовища. Це може включати обмеження доступу до зв'язку або підірвати відносини з близькими людьми. Такий підхід служить для покращення контролю над жертвою і зменшення шансів на засудження маніпулятора.


Важливо розуміти, що психологічне маніпулювання - це складна проблема, яка може відбуватись у різних сферах нашого життя. Щоб впередити психологічне маніпулювання, ми повинні бути свідомими та розуміти прийоми, що можуть бути використані проти нас. Розвиток емоційної інтелігентності, збільшення власної впевненості та самоцінності, а також налагодження здорових границь у взаємодії з іншими - це важливі кроки у запобіганні психологічного маніпулювання.

Теги:

Comments


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"