top of page

Когнітивні спотворення: Інгруповий фаворитизм і внутригрупповий фаворитизмСоціальна психологія вивчає різні аспекти взаємодії між людьми та явища, які виникають у соціальних групах. Одним із таких явищ є когнітивні спотворення, які включають інгруповий фаворитизм і внутригрупповий фаворитизм. Ці соціально-психологічні феномени проявляються у тенденції сприяти членам своєї групи, ушкоджуючи членам іншої групи. У цій статті ми розглянемо, що таке когнітивні спотворення, в чому полягає інгруповий та внутригрупповий фаворитизм і як це впливає на наше сприйняття та взаємодію з іншими.1. Когнітивні спотворення: визначення та особливості

Когнітивні спотворення - це систематичні помилки у сприйнятті, мисленні та оцінці інформації, які відбуваються під впливом певних факторів. Ці спотворення можуть виникати через нашу активну участь у соціальних групах і вплив насамперед на сприйняття членів своєї групи та інших груп.


2. Інгруповий фаворитизм: визначення та механізми

Інгруповий фаворитизм - це тенденція виділяти та сприяти членам своєї групи, давати їм переваги в порівнянні з членами інших груп, навіть якщо ця група не має об'єктивного переваги. Ця тенденція базується на почутті належності до групи та бажанні зберегти позитивне самоствердження та соціальну ідентичність.


3. Внутригрупповий фаворитизм: визначення та наслідки

Внутригрупповий фаворитизм - це тенденція сприяти деяким членам своєї групи на противагу іншим членам цієї ж групи. Це може бути пов'язано з різними факторами, такими як статус у групі, особистісні вподобання або схожість індивідів.


4. Вплив когнітивних спотворень на взаємодію з іншими

Якщо ми несвідомо впливаємо на своє сприйняття та поведінку через когнітивні спотворення, це може мати негативні наслідки для взаємодії з представниками інших груп. Заради збереження соціальної ідентичності та самовизначення, ми можемо перекручувати об'єктивну реальність та виступати у захист своєї групи, навіть якщо це призводить до соціального конфлікту.Інгруповий фаворитизм і внутригрупповий фаворитизм - це типові приклади когнітивних спотворень, які виникають у соціальній сфері. Вони можуть мати вплив на наше сприйняття та взаємодію з іншими групами, підсилюючи конфлікти і розбіжності. Розуміння цих явищ допоможе нам більше усвідомлювати свої неправильні сприйняття та зусиллям працювати над ними, щоб створити більш гармонійне та толерантне соціальне середовище.

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"