top of page

Гуманістична психологія це

Гуманістична психологія це наукова галузь, що вивчає і розуміє людськую природу та людський досвід з орієнтацією на розвиток повноцінної і почуттєво насиченої особистості. Вона підходить до людини як до комплексної і неповторної істоти, зосереджуючись на її можливостях, потребах та унікальних характеристиках.


Гуманістична психологія розглядає людину як активного суб'єкта, здатного до самореалізації та пошуку сенсу життя. Вона покладається на ідею, що кожна людина має потенціал для саморозвитку, і тому акцентує увагу на підтримці та сприянні розвитку цього потенціалу.


Одним із ключових понять гуманістичної психології є поняття самоактуалізації. Воно вказує на стремління людини до розвитку своїх здібностей та потенціалу, до стану, коли задовольняються її основні потреби і досягається почуття повноти і задоволеності.


Гуманістична психологія також наголошує на важливості самовизначення, аутентичності та поваги до індивідуальності кожної людини. Вона відхиляє стандартні схеми і рамки, та підкреслює унікальність кожної особистості і її право на самореалізацію.


Основні принципи гуманістичної психології включають


1. Позитивне ставлення до людини: вважається, що кожна людина має невичерпний потенціал для розвитку та здійснення своїх можливостей.

2. Акцент на особистісному вимірі: увага приділяється розумінню та розвитку унікальних особистісних характеристик кожної людини.

3. Підкреслення самовизначення та вільного вибору: вважається, що людина має право та здатність самоорганізації, самовизначення та вибору власного життєвого шляху.

4. Премія за самопідтвердження: акцентується значення підтримки, пошанування та визнання індивідуальних досягнень та потреб кожної людини.


Гуманістична психологія відвертається від підходу, що редукує людину до простих психологічних процесів і реакцій. Вона цінує повноцінний розвиток та саморозкриття людини, сприяючи її психологічній гармонії і самозадоволеності.

Теги:

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"