top of page

ПСИХОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Єльські дослідження про вплив засобів масової інформації на особисті установки людини


У полі психології багато уваги приділяється вивченню впливу зовнішнього середовища на свідомість і поведінку людини. Наукові дослідження з експериментальної психології надають нам знання про різні аспекти людського мислення і сприяють розвитку нашого розуміння себе і навколишнього світу. Одним із досліджень, які вуглублюють наше розуміння впливу засобів масової інформації на особисті установки людини, є Єльські дослідження Карла І. Ховланда і Вайса.


В 1960-х роках Карл І. Ховланд, відомий американський психолог, і його колега Вайс провели експерименти в Єльському університеті для вивчення комунікативного впливу і правдоподібності інформації, яку люди отримують від масових медіа. Дослідження зробили вельми цікаві висновки, які до сьогодні є актуальними.


У своїх експериментах Ховланд і Вайс використовували спеціально створений фільм, який мав натуральний характер, тобто відтворював реальну подію. Інформацію в цьому фільмі подавалося в різних варіантах, з різним ступенем правдоподібності. Після перегляду фільму дослідники проводили опитування, щоб оцінити вплив інформації на установки і думки людей.


Одним з відкриттів, зроблених внаслідок досліджень, стало виявлення ефекту сплячого. Цей ефект полягає в тому, що навіть коли людина свідомо розуміє, що інформація, отримана з мас-медіа, є фальшивою або неправдоподібною, вона все одно може вплинути на її переконання та впевненість у своїх установках. Це особливо важливо в контексті сьогодення, де швидкість і доступність інформації зросла значно.


Інше знакове відкриття Ховланда і Вайса стосується комунікативного впливу і правдоподібності. Вони з'ясували, що інформація, яка виглядає більш правдоподібною, сприймається людьми як більш впливова і переконлива. Це свідчить про те, що люди мають схильність вірити в те, що вони вважають вірогідним, навіть якщо це не завжди відповідає дійсності.


Отже, Єльські дослідження Карла І. Ховланда і Вайса надають нам глибину розуміння впливу засобів масової інформації на наші установки і переконання. Вони показують, що навіть неправдоподібна інформація може мати велику силу переконання, і що більш переконлива інформація сприймається як більш вірогідна. Зважаючи на ці висновки, ми повинні бути критичними до отриманої інформації і розуміти, що правда і правдоподібність не завжди співпадають.


Наявність доступу до великої кількості інформації впливає на кожного з нас, і тому ми повинні навчитися бути критичними споживачами інформації, розмірковувати і аналізувати її перед тим, як утворити свою власну думку і позицію. Лише таким чином ми зможемо захистити себе від негативного впливу мас-медіа на нашу свідомість і діяльність.

コメント


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"

bottom of page