top of page

Над-Я згідно Фрейда це


У світі психології й психіатрії, одним із ключових понять є поняття Над-Я. Це термін, запроваджений засновником психоаналітичної школи, Зигмундом Фрейдом. Він ввів цей термін для опису внутрішньої структури психіки, що складається із трьох основних компонентів: Я, Над-Я та Це.


Почнемо з розуміння Над-Я. Це психічна інстанція, що виникає в результаті внутрішнього конфлікту між особистістю й суспільством, мораллю та етичними принципами. Над-Я має регулювати поведінку особистості у відповідності зі сприйняттям суспільних норм, правил та цінностей.


Розрізняється міжнародне Над-Я й персональне Над-Я. Міжнародне Над-Я представляє собою колективну мораль та етику, які є загальними для всього суспільства, такі як дотримання прав людини чи взаємодія належним чином. З іншого боку, персональне Над-Я формується на основі індивідуального виховання, норм, які прийняті у родині чи соціальному оточенні.


Фрейд вважав, що конфлікт між Над-Я та Це, запрограмованим на задоволення негайних потреб, регулюється Я, яке виступає посередником між цими двома інстанціями. Я вважається свідомим его, яке свідомо контролює та вирішує конфлікти між Над-Я та Це.


Над-Я має регулюючу функцію в психічному житті особистості. Воно поставлює етичні межі та контролює бажання, що відповідають індивідуальній, а також соціальній моралі. Над-Я формується протягом дитячого розвитку й реагує на внутрішнє сприйняття моралі та етики, яке дитина вчиться від батьків, вихователів та суспільства.


Зрозуміти роль Над-Я допомагає розкрити етичні принципи та соціальні ділянки, які керують нашою поведінкою й прийняттям рішень. Розуміння Над-Я важливе для подальшого вивчення психічного життя, конфліктів усередині себе й розвитку особистості.


На жаль, актуальність теорії Над-Я згідно Фрейда може бути об'єктом сучасних викликів. Здобутки в соціальних науках показують наявність багатошарових структур психології, які варто досліджувати. Однак, дослідження теорії Над-Я залишається цікавим і досі важливим аспектом розвитку психологічної науки.


Висновок, Над-Я згідно Фрейда є однією із складових внутрішньої структури психіки й відіграє важливу роль у встановленні моральних норм і вирішення конфліктів. Розуміння поняття Над-Я допомагає нам краще зрозуміти наше поведінку, розвиток особистості й вплив суспільства на наші рішення.

Теги:

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"