top of page

Джером Сеймур Брунер це

Джером Сеймур Брунер (1915-2016) був визнаним американським психологом, який вніс значний внесок у розвиток когнітивної психології і освіти. Він вивчав учіння про переконання, цінності та засоби оцінки людини і заснував теорію навчання, відому як теорія навчання за поняттям (Concept Learning Theory).


Брунер довів, що людина має здатність оволодівати будь-якими новими знаннями у результаті свого взаємодії з навколишнім середовищем. Він стверджував, що людина засвоює нові ідеї шляхом активного конструювання інформації, використовуючи свої попередні знання і досвід.


Основна ідея теорії навчання за поняттям полягає у тому, що навчання має бути орієнтоване на концептуальне розуміння, а не на просте запам'ятовування фактів і процедур. Брунер стверджував, що структура знань важливіша за кількість знань, і навчання повинно відбуватись від простого до складного, від конкретного до абстрактного.


Одна з ключових концепцій, яку Брунер розвинув, це концепція "короткого підтримуючого введення". Він вважав, що шлях до успішного навчання полягає в тому, щоб надати учням достатній рівень підтримки та допомоги під час навчання нових понять. Це може включати пояснення, демонстрацію, навчання через приклади, групові діяльності тощо.


Теорія Брунера була широко прийнята в освітніх системах і використовувалась при розробці нових методів навчання із застосуванням інтерактивних технологій. Він вплинув на багатьох психологів та освітян своїми дослідженнями і ідеями про навчання та освіту.


Джером Сеймур Брунер залишив значний слід у сфері когнітивної психології і освіти. Його теорії та підходи до навчання досі застосовуються в різних освітніх програмах та методиках, а його праці вважаються вагомим внеском в сучасну психологію.Теги:

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"