top of page

Авторитет - це поняття, що використовується в психології для опису особи, яка є впливовою і поважною для інших людей. Авторитет визначається як особистісна характеристика, що дає можливість людині внести значний вплив на думки, почуття і дії інших. Зазвичай такі особи мають великий досвід, професійні навички, високий статус або широкий ореол поваги і довіри у соціальній групі.


Авторитет визнають як владну позицію, здатну здійснювати контроль і регуляцію поведінки оточуючих. Він може бути оснований на фактично визнаній компетентності, спеціальних знаннях, соціальному престижі, активній ролі в спільноті або лідерських якостях. Авторитет полягає в опорі на власний досвід і вміння впливати на інших людей шляхом аргументації, переконування, вираження авторитетної думки або право на прийняття рішень.


Однак, авторитет необхідно відрізняти від авторитарності, яка є формою верховенства та насильства. Авторитет може здобуватися шляхом взаємодії, співпраці і підтримки інших людей, у той час як авторитарність основана на підпорядкуванні, контролі і безпосередньому владі.


У різних сферах життя, таких як сім'я, освіта, наука, бізнес і політика, а також в професійній сфері психології, авторитет є важливим фактором, який визначає відносини між людьми та сприяє стабільності, розвитку та успіху.

Теги:

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"