top of page

Вільна асоціація це концепт у психології, який використовується для опису спонтанного формування нових ідей або понять зі зв'язаних з першими асоціацій. Вона вважається фундаментальною для розуміння творчого мислення та творчого процесу.


Термін "вільна асоціація" був вперше введений Карлом Густавом Юнгом, швейцарським психологом, який розвивав теорію аналітичної психології. Він вважав, що вихідним матеріалом для вільної асоціації є слова або образи, які задаються людині, а він сама наділяє їх значенням.


Вільна асоціація є центральним інструментом у психоаналізі, методом, що дає можливість пацієнтам вільно висловлювати свої думки, фантазії та переживання. Це дозволяє психоаналітику збирати максимум інформації про пацієнта і розкривати його свідомі й підсвідомі процеси.


У практиці, вільна асоціація використовується для виявлення прихованих переживань, конфліктів або невирішених проблем, які можуть лежати в основі психічних симптомів або нездатності до емоційного благополуччя. Аналітик намагається розкуркулювати та розшифрувати символічне значення асоціативних відповідей пацієнта, щоб краще зрозуміти його внутрішній світ.


Таким чином, вільна асоціація має значний вплив на психологію і широке застосування в практиці психотерапії. Вона допомагає людині усвідомлювати свої внутрішні бажання, переживання та проблеми, і може сприяти покращенню розуміння себе та власного життя.

Теги:

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"