top of page

Підсвідоме це термін, запроваджений Шарлем Жюлю, який описав його як "центральний магазин нерозпізнаних побудов, фантазій, проблем, станів з різних джерел". Воно представляє собою психологічну область, яка залишається недоступною для прямого та свідомого сприйняття. Більшу частину часу ми не помічаємо його впливу на наші думки та поведінку.


Підсвідоме складається з двох основних частин: особистого та колективного. Особисте підсвідоме - це сукупність схованих та непроявлених досвідів та спогадів, пов'язаних з індивідуальним життям кожної людини. Воно включає емоційні травми, невиражені бажання та непроявлені фантазії.


Колективне підсвідоме є ідеєю, запропонованою Карлом Юнгом. Він вважав, що існує загальний набір символів, архетипів та тем, які є універсальними для всіх людей. У цій колективній сфері знаходяться ті ж символи, які ми можемо побачити в міфах, легендах та казках різних культур.


Вплив підсвідомого на наше життя може бути величезним. Часто ми приймаємо рішення, не усвідомлюючи джерела наших виборів. Підсвідоме може призвести до появи незрозумілих симптомів та поведінкових шаблонів, які не піддаються розшифруванню свідомістю.


Однак підсвідоме також може бути джерелом творчості та натхнення. Ми можемо отримати нові ідеї, відкриття та рішення з глибин нашого внутрішнього світу.


Розуміння підсвідомого є важливою складовою психології. Вивчення та освідомлення його впливу на нашу свідомість та поведінку допомагає нам краще зрозуміти себе та інших людей. Психологічна робота з підсвідомим, така як психоаналіз, дає можливість відкрити нові шляхи до особистісного зростання та розвитку.


На завершення, підсвідоме є загадковим світом всередині кожного з нас. Воно впливає на наше життя, хоча ми часто не усвідомлюємо його формування наших думок та поведінки. Розуміння та освідомлення підсвідомого можуть принести великі вигоди у нашому особистому та духовному розвитку.

Теги:

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"