top of page

Про важливість емоційного інтелекту в професійній діяльності 

✍️ Кларк Юлія, @Clark_Yuliia психолог-консультант, фахівець з гештальт-терапії


🙌 Pro важливість емоційного інтелекту в професійній діяльності (на основі досліджень ролі емоційного інтелекту в професійному зростанні, зокрема, Д.Гоулман, В. Зарицької, А.Г. Четверик-Бурчак).


👍 Емоційний інтелект (ЕІ) має безпосередній вплив на розвиток управлінських здібностей, лідерських якостей та професійне становлення.


👍 Працівники з вищим рівнем емоційного інтелекту (EI):

●отримують більше задоволення від роботи, самореалізації;

●демонструють менше намірів змінити роботу;

●здатні встановлювати гармонійні стосунки з колегами;

●розуміти та передбачати наслідки власних вчинків на робочому місці та поведінки колег;

●здатні більш ефективно працювати в команді та налаштовуватись на активну діяльність задля досягнення мети;

● здатні успішно долати ситуації організаційного стресу, вимоги та тиск оточення;

●ефективно розв’язують конфліктні ситуації.


👍В професійної діяльності розвиток емоційного інтелекту пов'язаний з формуванням та розвитком здатностей:

●розуміти власні емоції (в тому складі оцінювати свій емоційний стан);

●регулювати емоції, (наприклад: проявляти їх відповідно до ситуації, зберігати спокій у складних обставинах);

●розуміти емоції інших (тобто усвідомлювати емоційний стан інших, проявляти емпатію, передбачати силу, тривалість і наслідки емоцій інших людей);

●використовувати емоції у діяльності та спілкуванні (наприклад встановлювати контакт із людьми на емоційній основі).


🔗 Допомагаю у розвитку здатності розпізнавати та усвідомлювати власні емоції. Звертайтесь Кларк Юлія,@Clark_Yuliia Comments


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"