top of page

Подвійна переробка інформації: модель найбільш ймовірного шляху обробки повідомлення

Експеримент "Подвійна переробка інформації: модель найбільш ймовірного шляху обробки повідомлення" є одним з найвідоміших експериментів у сфері соціальної психології. Цей експеримент був проведений Річардом Петті та Джоном Качіоппо і мав на меті вивчення впливу подвійної переробки інформації на сприйняття та переконання людей.


Модель найбільш ймовірного шляху обробки повідомлення передбачає, що люди спочатку переробляють інформацію за допомогою систематичного аналізу, що призводить до формування стійких переконань. Проте, у випадку, коли люди стикаються з великою кількістю інформації або не мають достатньо ресурсів (часу, уваги), вони можуть застосувати евристичну переробку інформації - швидку та несистематичну оцінку. Ця модель передбачає, що результати обробки будуть залежати від загального кількості інформації та якості переробки.


У експерименті були задіяні студенти, яким були показані рекламні брошури про новий автомобіль. Одна група студентів була попереджена про можливість впливу реклами на їхні переконання, тоді як іншим студентам це не було сказано. Після цього студентам було запропоновано читати брошури про автомобіль та відповісти на питання щодо їхнього ставлення до продукту.


Результати експерименту показали, що студенти з групи, що була попереджена про вплив реклами, більше уваги приділяли аргументам, що були наведені в брошурі. Вони детальніше аналізували інформацію та були менш схильні до зміни переконань після читання брошури. З іншого боку, студенти із контрольної групи більше спиралися на загальне враження від брошури та були більш схильні до зміни переконань.


Цей експеримент має важливе практичне значення, оскільки демонструє, як розуміння процесу переробки інформації може допомогти впливати на переконання та поведінку людей. Врахування різних факторів, таких як свідомість про вплив реклами, може допомогти ефективніше комунікувати та переконувати цільову аудиторію.


У психологічних дослідженнях подібного роду дуже важливо враховувати етичні аспекти і дотримуватися принципу добровільності участі студентів. Експерименти повинні бути проведені з дозволу етичного комітету та з урахуванням правильного оформлення згоди учасників.


Експеримент "Подвійна переробка інформації: модель найбільш ймовірного шляху обробки повідомлення" Річарда Петті та Джона Качіоппо є цікавим дослідженням, що дозволяє краще зрозуміти принципи переробки інформації та їх вплив на людське сприйняття та переконання.

Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"