top of page

Модель особистості Фрейда це

Модель особистості Фрейда – це одна з найвідоміших та найвпливовіших теорій в галузі психології. Ця модель була розроблена знаменитим австрійським психологом Зигмундом Фрейдом в кінці 19-го та на початку 20-го століть. Фрейд вважав, що психіка людини складається з трьох основних компонентів: Ід, Его та Супер-его.


1. Ід: Цей компонент особистості Фрейд вважав найпримітивнішим та найбазовішим. Ід є безусвідомленою частиною психіки, яка працює на основі принципу задоволення. Ід прагне отримати задоволення без зважання на моральні чи соціальні норми. Це є так звана "сексуальна та агресивна енергія". Ід є початковою формою особистості, яка виникає у дитинстві.


2. Его: Его, або "я", виступає як посередник між Ід та Супер-его, враховуючи реальні обставини та соціальні норми, а також реалізуючи бажання Ід таким чином, щоб воно не порушувало соціальну гармонію. Его працює на основі принципу задоволення, але з урахуванням реалістичних можливостей. Воно займається раціоналізацією, підтримує здорове та пристосоване функціонування особистості на рівні свідомості.


3. Супер-его: Цей компонент відображає внутрішній голос, який представляє соціальні норми, мораль та ідеали. Супер-его є результатом соціалізації, де людина вбирає у себе норми та цінності суспільства. Воно діє як внутрішній суддя і накладає власні обмеження та заборони на бажання Ід.


Модель особистості Фрейда є важливою теорією в психоаналітичній практиці, та надає розуміння того, як конфлікти між різними частинами особистості можуть вплинути на психічний стан та поведінку людини. Ця модель допомагає зрозуміти приховані мотиви та уявлення, які можуть виникнути підсвідомо, а також розкриває взаємозв'язок між психічними процесами і психічним здоров'ям.


Глобальна спільнота психологів вважає модель особистості Фрейда великим внеском у розуміння людської природи та психологічного розвитку. Вона послужила основою для подальшого розвитку психоаналітичної теорії та практики, а також інших напрямків в психології.

Теги:

תגובות


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"