top of page

ПСИХОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Зорова пам'ять це форма пам'яті, що відповідає за збереження, обробку та відтворення візуальної інформації. Зорова пам'ять відіграє важливу роль у пізнанні та сприйнятті оточуючого світу. Вона базується на здатності людини зберігати та реконструювати візуальні образи з минулого досвіду.


Цей термін ввів доктор психології Джордж С. Сперлінг у дослідженні "Іконічна пам'ять та зорова пам'ять на сході" в 1960 році. Зорова пам'ять розглядається у контексті пізнавальних процесів, таких як сприйняття, увага, розуміння та мислення.


Зорова пам'ять розділяється на два підрозділи: ехографічну та іконічну пам'ять. Ехографічна пам'ять відповідає за сприйняття звуку в момент його появи, тоді як іконічна пам'ять забезпечує збереження візуальних образів протягом короткого проміжку часу після сприйняття.


Наукові дослідження показують, що зорова пам'ять є обмеженою за обсягом та тривалістю. Обмеженість зорової пам'яті може бути пояснена феноменом "зорового інклюзії" - явищем швидкого згасання візуальних образів, коли нові образи заміщують попередні.


Дослідження зорової пам'яті в психології є важливою частиною розуміння когнітивних процесів та розвитку нових підходів у психотерапії та навчанні. Розуміння механізмів зорової пам'яті може допомогти вдосконалити методи впливу на сприйняття та запам'ятовування інформації, а також розвитку нових технологій, наприклад, в області віртуальної реальності.


Отже, зорова пам'ять - це важливий психологічний термін, що визначається як здатність зберігати, обробляти та відтворювати візуальну інформацію. Вона досліджується в контексті когнітивних процесів та має великий потенціал для застосування в різних сферах життя.

Теги:

Comments


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"

bottom of page