top of page

Експеримент з вивчення змін структур груп - Бавела, Хесторф, Гросс, Кайта


Психологія як наука цікавиться людським поведінкою та розумом, і експерименти є одним з ключових інструментів для дослідження цих аспектів. У психологічних експериментах вчені ставлять гіпотези, розробляють методологію, проводять дослідження, аналізують отримані дані та роблять висновки. Один із важливих експериментів, що наголошує на впливі структури груп на поведінку людей, є експеримент з вивчення змін структур груп, який провели Бавела, Хесторф, Гросс та Кайта.


У цьому експерименті народна гра «Головоломка» була використана як засіб для дослідження впливу зміни структур груп на ефективність спільної роботи та міжособистісні взаємини. У цій грі групу складало вісім осіб, які мали спільно вирішити завдання і заробити якнайбільше грошей.


У першому етапі експерименту групам було дозволено вибрати свого лідера, а після цього вони розігрували грошову винагороду в межах групи. У цьому варіанті гри, були видимі приклади конфлікту, недомовленостей та дезорганізації, що викликало незадоволеність учасників та погіршувало комунікацію між ними.


У другому етапі експерименту була змінена структура груп. Замість одного лідера, більшість вирішувала, які кроки треба підприємати. Це призвело до кращої співпраці, більш ефективного прийняття рішень і взаємин згуртованої команди. У цьому варіанті гри спостерігались менше конфліктів і краща взаємодія між учасниками.


Експеримент Бавела, Хесторфа, Гросса та Кайти показав, що структура групи може має значний вплив на результати спільної роботи та міжособистісні взаємини. Зміна структури групи з одним лідером на більшість учасників, якщо добре організована, може призвести до покращення комунікації, прийняття однакових рішень і збільшення ефективності групи загалом.


Цей експеримент популяризував ідею про те, що структура групи може вплинути на ефективність співробітництва в команді та зробив значний внесок у розвиток теорії соціальної психології. Він дал змогу вченим більше зрозуміти, як зміна організації групи може поліпшити її функціонування та стратегію прийняття рішень.


Експеримент Бавела, Хесторфа, Гросса та Кайти ілюструє важливість вивчення впливу структур груп на людське поведінку та показує, що зміна організації та структури може стимулювати кращу комунікацію та співпрацю. Це важливий висновок, який може бути використаний для покращення ефективності роботи у командному середовищі та розвитку стратегій прийняття колективних рішень.

Comentarios


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"

bottom of page