top of page

ПСИХОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Дотлумачення це процес роз'яснення значення терміну або поняття в психології для забезпечення його зрозумілості та передачі суті інформації. Цей процес має на меті уточнити обсяг і углибити розуміння концептуальних та теоретичних понять в психології, які використовуються для опису, пояснення і розуміння психологічних процесів та явищ.


Дотлумачення в психології є важливою складовою наукового мовлення і досліджень. Воно вимагає великої уваги до точності та ясності передачі інформації, а також урахування контексту, в якому використовується термін.


Основне завдання дотлумачення в психології - це забезпечити однозначне розуміння терміну, його глибоке осмислення та відображення суттєвих аспектів психологічного явища або процесу. В процесі дотлумачення, психологи використовують такі методи, як доведення, пояснення, ілюстрацію, порівняння, аналогію, аналіз тощо, для більш точного викладу і осмислення терміну.


Узагальнюючи, дотлумачення у психології є процесом роз'яснення, дослідження та визначення понять і термінів, які використовуються в психологічних дослідженнях і комунікації. Воно допомагає уточнити розуміння та передачу інформації щодо психологічних явищ та процесів і є важливим елементом наукового дослідження та розвитку психології.

Теги:

Comentarios


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"

bottom of page