top of page

Спілкування - це процес передачі інформації, ідей, почуттів і знань між людьми або тваринами.


Існує різноманітність видів спілкування в залежності від форми, середовища, цілі та учасників. Нижче наведено список різних видів спілкування:


1. Усне спілкування: Передача інформації з використанням усної мови, включаючи розмови, діалоги, презентації, лекції і т. д.


2. Письмове спілкування: Обмін інформацією у письмовій формі, такий як листи, електронні листи, записки, документи і т. д.


3. Невербальне спілкування: Передача інформації без використання слів, наприклад, за допомогою міміки, жестів, манери одягатися та рухів тіла.


4. Міжкультурне спілкування: Спілкування між людьми з різних культур та мовних груп.


5. Формальне спілкування: Офіційне і структуроване спілкування, яке дотримується певних правил і процедур, наприклад, в межах організації чи підприємства.


6. Неформальне спілкування: Неофіційне спілкування, яке часто відбувається неформально та дружелюбно, наприклад, в неформальній обстановці серед колег чи друзів.


7. Групове спілкування: Спілкування в рамках групи людей, як формальних (команди, робочі групи), так і неформальних (друзі, сім'я).


8. Масове спілкування: Спілкування, спрямоване на велику аудиторію, наприклад, через телебачення, радіо, газети, соціальні мережі та інші медіа.


9. Комунікація віртуальних спільнот: Спілкування, що відбувається в онлайн-спільнотах та форумах.


10. Вербальне спілкування: Всі форми спілкування, які використовують слова для передачі інформації.


11. Невербальне спілкування: Передача інформації за допомогою жестів, міміки, виразу обличчя, рухів тіла тощо.


12. Емоційне спілкування: Спілкування, спрямоване на передачу та розуміння емоцій та почуттів.


13. Комунікація в сім'ї: Спілкування між членами сім'ї, включаючи батьків, дітей та інших родичів.


14. Професійне спілкування: Спілкування в робочому середовищі, включаючи ділову кореспонденцію, презентації, наради тощо.


15. Комунікація наукового характеру: Спілкування, пов'язане з передачею наукових знань та досліджень, наприклад, наукові статті, конференції та семінари.


16. Ритуальне спілкування: Спілкування, пов'язане з виконанням релігійних або обрядових дій.


17. Міжособистісне спілкування: Спілкування між людьми, спрямоване на встановлення та підтримку відносин.🙏Якщо Вам потрібна консультація профільного фахівця, переходьте у наш розділ "Обрати фахівця" і обирайте спеціаліста, до якого хотіли б звернутися, чи переходьте у наш Телеграм-канал, де багато корисної інформації та безкоштовних заходів.

Comments


Як працює Український психологічний хаб:

ukraine-russian-conflict-blonde-cute-girl-holding-ukrainian-heart-looking-up_edited_edited
Дизайн без названия (1)_edited.png
Дизайн без названия_edited.png

Натисіть кнопку "Обрати фахівця"

Ознайомтесь з анкетами психологів

Натисніть кнопку
"Записатись на консультацію"

bottom of page